Certyfikaty ISO

DrM Polska Sp. z o.o. została w 2017 roku certyfikowana w standardach ISO 9001:2008 w zakresie wykonawstwa instalacji przemysłowych i zbiorników ciśnieniowych. Certyfikaty ISO potwierdzają spełnienie przez Spółkę wymagań w zakresie fachowej produkcji i kontroli, zapewnienia jakości oraz posiadania wykwalifikowanej kadry nazdorującej i badawczej. DrM Polska spełnia również normy w stosunku do przenoszenia oznaczeń materiałowych.

Certyfikat ISO 9001

Certyfikat Procesu Spawalniczego ISO 3834-2

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji EN 1090

Spawalnicze Świadectwo Kwalifikacji EN 1090

Certyfikat Systemu Przenoszenia Oznaczeń Materiałowych

Zakup sprzętu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.